PROGRAM SPOTKAŃ WSPÓLNOTY NOWA PASCHA

Spotykamy się w każdy piątek wg następującego harmonogramu:

I piątek, g. 19.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu
II piątek, g. 19.15 - spotkanie modlitewne
III piątek, g. 19.30 - Eucharystia wotywna o Duchu Świętym i agapa
IV piątek, g. 19.15 - spotkanie modlitewne

 


 

PLAN SPOTKAŃ NA MAJ

03.05.2019, g. 19.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu

10.05.2019, g. 19.00 - Droga Światła

17.05.2019, g. 19.15 - spotkanie modlitewne w salce

24.05.2019, g. 19:15 - Eucharystia wotywna o Duchu Świętym i agapa

31.05.2019, g. 19:15 - spotkanie modlitewne w salce