PROGRAM SPOTKAŃ WSPÓLNOTY NOWA PASCHA

Spotykamy się w każdy piątek wg następującego harmonogramu:

I piątek, g. 19.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu
II piątek, g. 19.15 - spotkanie modlitewne
III piątek, g. 19.30 - Eucharystia wotywna o Duchu Świętym i agapa
IV piątek, g. 19.15 - spotkanie modlitewne

 


 

PLAN SPOTKAŃ NA KWIECIEŃ

06.04.2018, g. 18.00 -  parafialna Msza Święta, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00 i agapa Wielkanocna

13.04.2018, g. 19.15 - 

20.04.2018, g. 19.15 - 

27.04.2018, g. 19:15 -